Kinh doanh : Mr Trần Vũ - DĐ : 0914458877 - Email : kinhdoanh@thachcao.vn - Tư vấn : Mr Lê Xuân Tấn - DĐ : 0914173577 - Email : tuvan@thachcao.vn - Thông tin : Ms Hoàng Thị Bích Hà - DĐ : 0914134877 - Email : thongtin@thachcao.vn
Hôm nay :

DNTN SX&TM TỰ DO hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung ứng bột thạch cao số 1 Việt Nam, nhà cung ứng đá thạch cao lớn tại Việt Nam

Sử dụng hàng Việt và Bản sắc văn hóa

Tuy nhiên, nếu sau một thời gian dùng hàng Việt Nam (do vận động), nếu người tiêu dùng nhận thấy giá trị gia tăng mang lại không cao hơn sản phẩm nước ngoài, thì họ sẽ quay lại sử dụng sản phẩm nước ngoài. Như thế, cuộc vận động chỉ có ý nghĩa trong ngắn hạn.
Xuất phát điểm của các công ty thành công trên thế giới cũng giống như các công ty Việt Nam hiện nay. Chỉ có điều các công ty nước ngoài luôn trung thành với chiến lược phát triển, các nhà lãnh đạo nối tiếp nhau luôn hướng đến việc làm ăn bài bản, đi vào chiều sâu, quan tâm tới lợi ích của khách hàng, chính sách kinh doanh nhất quán. Từ đó, theo thời gian, những sản phẩm của họ có chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, và giá cả phù hợp hơn với khách hàng mục tiêu. Cũng từ đó, họ vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, hướng đến thị trường toàn cầu.

Từ thực tế trên, theo tôi, trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chúng ta nên vận động các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững, xem trọng lợi ích của khách hàng, tối đa hóa giá trị gia tăng cho khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp khuyến khích cán bộ nhân viên hướng tới việc phục vụ khách hàng tốt hơn, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành.

Lâu dài hơn, phương thức này sẽ khuyến khích doanh nghiệp xây dựng một chiến lược kinh doanh linh động hướng về khách hàng, mô hình quản lý tinh gọn với một sứ mệnh rõ ràng. Như thế, từng bước, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được cải thiện, sẵn sàng đối đầu với các sản phẩm nước ngoài.
Bên cạnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần làm gương sử dụng hàng Việt Nam và tác động tới hành vi tiêu dùng của tất cả nhân viên. Đến một lúc nào đó, phần rất lớn nhân viên đều dùng hàng Việt Nam và việc sử dụng hàng ngoại là đi ngược lại với xu hướng chung của tập thể, sẽ bị thu hẹp dần.
Từ đó, việc sử dụng hàng Việt Nam trở thành yếu tố cấu thành bản sắc văn hóa, niềm tự hào của mỗi doanh nghiệp. Đến lượt mình, thói quen dùng hàng Việt Nam của mỗi người sẽ lan tỏa từ doanh nghiệp về gia đình và trở thành bản sắc văn hóa của người Việt Nam.

                                                                                        ThS. Đỗ Thanh Năm

Nguồn: Thời báo Kinh  tế Sài Gòn