Kinh doanh : Mr Trần Vũ - DĐ : 0914458877 - Email : kinhdoanh@thachcao.vn - Tư vấn : Mr Lê Xuân Tấn - DĐ : 0914173577 - Email : tuvan@thachcao.vn - Thông tin : Ms Hoàng Thị Bích Hà - DĐ : 0914134877 - Email : thongtin@thachcao.vn
Hôm nay :

DNTN SX&TM TỰ DO hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung ứng bột thạch cao số 1 Việt Nam, nhà cung ứng đá thạch cao lớn tại Việt Nam

Tái chế thạch cao

Hệ thống tái chế thạch cao hiện nay được sử dụng rộng rãi ở Canada trong việc xử lý lại các phế thải thạch cao để sản xuất các tấm cáctông thạch cao mới có chứa tới 25% phế thải. Chất lượng của các tấm mới không bị giảm.
Công nghệ tái chế thạch cao đã được NWGR nghiên cứu sản xuất thành công ở Vancôvơ 17 năm trước đây. NWGR sở hữu 3 nhà máy áp dụng công nghệ này ở Mỹ và Canada, trong thời gian qua công ty đã tái chế được 1,7 triệu tấn phế thải thạch cao. Ngày nay, công nghệ này đang đực chú ý áp dụng từ phía các nhà tổ chức chính phủ, thương mại và bảo vệ môi trường thiên nhiên của nhiều nước khác nhau. Sự quan tâm của các nhà máy có các chất thải thạch cao trên công trường còn bởi tiền phạt đối với việc chuyên chở chất thải đổ ra bãi chứa. Đồng thời cùng với sự giảm giá các tấm cáctông thạch cao, thì tổng giá thành của các chế phẩm này bao gồm cả các chi phí chôn lấp chất thải an toàn vẫn tiếp tục tăng lên, đặc biệt so với các hệ tường tối ưu.
Sự thiếu chỗ chứa chất thải, mối quan tâm tới sức khoẻ con người có liên quan tới sự tạo thành các sản phẩm tiết ra kiềm ngày càng tăng thêm mối lo cho xã hội. Đây là những vấn đề cần phải giải quyết của toàn ngành sản xuất các chế phẩm thạch cao.
Công nghệ NWGR dựa trên cơ sở gia công ướt các phế thải cáctông thạch cao. Một phần đáng kể phế thải thạch cao  không ở trạng thái khô, mặc dù chúng được tạo thành ở công đoạn cuối - gia công ướt các tấm và dường như hình thành ngay trên công trường xây dựng. Hệ số tiêu chuẩn của công nghệ này là mức độ giảm độ ẩm của sản phẩm được tái chế. Điều này phải đáp ứng được yêu cầu của các nhà sản xuất cáctông thạch cao.
Vấn đề độ ẩm được giải quyết bằng công nghệ nghiền của công ty NWGR. Thiết bị được dùng có tính đến độ ẩm cao của các phế thải. Những nhiệm vụ chính trong việc tái chế đó là giảm độ ẩm và khử bỏ các tạp chất gây bẩn.
Nhưng việc tái chế vật liệu chỉ là một bộ phận của giải pháp công nghệ: Vật liệu sau khi tái chế phải được các nhà sản xuất chấp nhận và đưa vào dây chuyền sản xuất cáctông thạch cao. Một chương trình sản xuất thử pilot gồm có xây dựng một dây chuyền sản xuất các tấm cáctông thạch cao ở Vancôvơ đã thực hiện thành công.
Theo tin của T/C Anh “Demolition and Recycling International”, hàng năm ở Mỹ sản xuất 30 triệu tấn tấm cáctông thạch cao. Theo số liệu của NWGR , 4-55 thạch cao được sử dụng  trong quá trình sản xuất các tấm cáctông thạch cao thu được ở dạng phế thải của các nhà máy. Trong các công tác xây dựng và sửa chữa, khi cắt và lắp ráp các tấm còn tạo thêm 10-12% phế thải nữa. Tổng cộng có khoảng 13-17% thạch cao được dùng trên thị trường cáctông thạch cao có thể hoàn toàn thu được bằng tái chế. Tức là để sản xuất được 30 triệu tấn thì hàng năm có tới 4-5 triệu tấn có thể tái chế. Những khả năng tương tự cũng diễn ra ở châu Âu.
Đánh giá của NWGR đã xác định được trên 25% thạch cao tái chế có thể sử dụng làm tấm cáctông thạch cao và tỷ lệ phế thải lớn nhất có thể đạt tới 17%, dẫn tới khả năng rõ dệt có thể sử dụng thạch cao tái chế trong sản xuất cáctông thạch cao mới.
Hiện nay ở châu Âu việc tái chế thạch cao hầu như không được thực hiện, hoặc thực hiện với khói lượng rất ít, trừ những chương trình hạn chế của các hãng sản xuất. Tuy nhiên, trong năm 2002 Uỷ ban châu Âu đã thay đổi phân loại các bãi chứa phế thải thạch cao từ bãi loại III trơ đổi thành loại II - bãi không nguy hiểm. Điều này làm tăng tổng số thu gom và sẽ làm tăng giá vận chuyển chất thải ra bãi từ 10 euro/tấn tới 85-150 euro/tấn sau ngày 17/6/2005 theo quy định của EU.
Sáng kiến kinh tế này có được là nhờ nỗ lực tái chế thạch cao từ nguồn chất thải, sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghệ tái chế thạch cao. Hiện nay, NWGR đang tiến hành một loạt cuộc đàm phán với các tổ chức của châu Âu có quan tâm và nghiên cứu khả năng sử dụng có hiệu quả hơn trong khối EU chương trình tái chế thạch cao. Trong tương lai gần, ở châu Âu sẽ thực hiện chương trình tái chế, có tính đến những sáng kiến bảo vệ môi trường tự nhiên và có hiệu quả kinh tế.
                                      
Nguồn: Tạp chí Nhà thầu &Thị trường xây dựng